Witamy w Hurtowni Internetowej DailyArt.pl

Przypominamy, że platforma hurtowa Dailyart.pl przeznaczona jest wyłącznie dla klientów prowadzących aktywną działalność gospodarczą związaną branżowo z ofertą hurtowni - sklepów papierniczych, plastycznych i rękodzielniczych, firm prowadzących warsztaty rękodzielnicze, producentów rękodzieła, hurtowników itp. Przed aktywacją konta klienta następuje jego weryfikacja pod względem formalnym. Konta niespełniające wymienionych wyżej warunków nie będą aktywowane! Osoby nieprowadzące działalności gospodarczej lub prowadzące działalność niezwiązaną branżowo z naszą ofertą zapraszamy do współpracujących z nami sklepów detalicznych.