Internetowa platforma sprzedaży hurtowej Dailyart.pl, działająca pod adresem www.dailyart.pl, prowadzona jest przez firmę:

ART FYRTEL Krzysztof Stobrawa
ul. Grunwaldzka 111/1
60-313 Poznań
Telefon: 695 601 845
E-mail: biuro@dailyart.pl

Platforma Dailyart.pl przeznaczona jest wyłącznie dla klientów hurtowych - sklepów papierniczych, plastycznych i rękodzielniczych, producentów, hurtowników itp.

1. Klient wypełnia formularz założenie konta na stronie www.dailyart.pl
2. Administrator platformy Dailyart.pl weryfikuje dane zamieszczone przez klienta.
3. Dla klientów spełniających kryteria klienta hurtowego administrator platformy Dailyart.pl uaktywnia założone konto.
4. Klient informowany jest w osobnym mailu o aktywacji konta umożliwiającego dostęp do cen i składania zamówień.


Regulamin
1. Platforma Dailyart.pl prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci Internet.
2. Zamówienia są przyjmowane przez stronę www.dailyart.pl, a w wyjątkowych przypadkach telefonicznie pod numerem 609 486 201.
Po złożeniu zamówienia klient dostaje e-mailem informację o jego przyjęciu.
3. Nie obowiązują minimalne ilości zamawianych produktów.
4. Minimalna kwota pojedynczego zamówienia wynosi 350 zł brutto.
5. Wszystkie ceny podawane są w złotych polskich zarówno w formie netto jak i brutto (z podatkiem VAT). Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili potwierdzenia przez klienta zamówienia. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych towarów do oferty, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych bądź wprowadzania w nich zmian.
6. Rabaty.
Po roku współpracy możliwe będzie uzyskanie stałej zniżki w wysokości 5% uwarunkowanej przekroczeniem łącznej kwoty 10 000 zł netto w roku poprzedzającym. Zniżki każdorazowo przyznawane będą na okres 1 roku, z możliwością przedłużenia. 
7. Do każdego zamówienia dołączana jest faktura VAT.
8. Klient może wprowadzić zmiany w zamówieniu do momentu otrzymania e-maila potwierdzającego wysyłkę zamówionych towarów.
9. Klient nie może anulować zamówienia, które już zostało wysłane.
10. Przy zamówieniach do kwoty 1000 zł brutto doliczane są koszty przesyłki w wysokości 18 zł. Zamówienia powyżej tej kwoty są wysyłane na koszt sprzedawcy. Dostawa towaru odbywa się w wybrany przez klienta i określony w zamówieniu sposób.
11. Termin otrzymania przesyłki = czas realizacji + czas dostawy
12. Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione towary:
- gotówką przy odbiorze osobistym w siedzibie firmy (Grunwaldzka 111, Poznań)
- przelewem bankowym na konto 50 1020 5558 1111 1799 6580 0179 (bank Inteligo).
13. Przy pierwszych trzech zamówieniach obowiązuje zasada płatności na podstawie proformy przed wysyłką, przy kolejnych zamówieniach wystawiać będziemy faktury z 7-dniowym terminem płatności. Przy dłuższej, regularnej współpracy możliwe są dłuższe terminy ustalane indywidualnie.
14. Zgodnie z Ustawą z 2 marca 2000 roku "O ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny" klient może zrezygnować z towaru kupionego w naszym sklepie bez podania przyczyny w ciągu 10 dni od daty odebrania przesyłki.
Jest to możliwe tylko wówczas, gdy towar nie był używany, kopiowany ani nie został w żaden sposób zniszczony i znajduje się w oryginalnym opakowaniu.
15. Zwracany towar należy odsyłać razem z otrzymaną wraz z nim fakturą. Dailyart.pl gwarantuje zwrot kwoty równej cenie towaru. Pieniądze zostaną zwrócone w ciągu 7 dni roboczych przelewem bankowym na konto wskazane przez klienta. Koszt dostawy i odesłania towaru nie podlega zwrotowi.
16. Wszystkie towary dostępne w sklepie objęte są gwarancją producenta.
17. Reklamacje.
Jeżeli po otrzymaniu towaru klient znajdzie w nim wady techniczne lub uszkodzenia powstałe podczas dostawy, powinien odesłać go przesyłką pocztową pod adresem: ul. Grunwaldzka 111/1, 60-313 Poznań. Nie będą przyjmowane żadne przesyłki odsyłane za pobraniem. Koszty związane z odesłaniem towaru reklamowanego, będą zwracane natychmiast po otrzymaniu przesyłki i rozpatrzeniu reklamacji. Do odsyłanego towaru należy dołączyć fakturę oraz informację o wadzie produktu. Wszelkie reklamacje rozpatrywane są najpóźniej w ciągu 10 dni roboczych od ich wpłynięcia. Towar uszkodzony zostanie wymieniony na inny, pełnowartościowy, a jeśli będzie to już niemożliwe (na przykład z powodu wyczerpania nakładu), sklep zwróci nabywcy równowartość ceny produktu lub zaoferuje mu inne, dostępne w sklepie towary do wyboru.
18. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy jest sąd właściwy dla siedziby pozwanego lub sąd właściwy dla miejsca wykonania umowy.